Vážené pacientky!

 
Čas se navršil a já, coby ambulantní gynekolog v ambulanci společnosti Gynekologie Barrandov s.r.o., končím k 31. prosinci 2019. Místo mne nastupuje od 1. ledna 2020 MUDr. Blanka Janečková. Všem vám, které jste do ambulance přicházely pro radu i pomoc, děkuji za důvěru a přeji vám jen vše dobré a nejen do nového roku. S úctou a ještě jednou s díky MUDr. Vladímír Remeš
 

Sdělení MUDr. Blanky Janečkové v souvislosti s COVID-19

Vážené klientky, milé dámy,
  
 vzhledem k probíhajícím opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19, v zájmu Vašeho zdraví a omezení možných rizik nákazy ošetřujeme v našich ordinačních hodinách POUZE pacientky s akutními obtížemi POUZE po předchozí telefonické domluvě. Neakutní vyšetření - např. preventivní je vhodné odložit až po ukončení nouzového stavu.
  
 Pacientky, ktetré vykazují známky respiračního onemocnění, jsou v karanténě nebo přicestovaly z rizkových oblastí či  byly v kontaktu s rizikovou osobou nemůžeme ošetřovat vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek.
  
 Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví