Ceník výkonů a pomůcek nehrazených pojišťovnami

 

MUDr. Vladimír Remeš

 

Ceník úkonů a pomůcek, které nehradí pojišťovny

Platný
od 1. října 2017

 

 

Xerokopie výsledků - 1 list                                                                                          5,0 

 

Návleky na boty (u zdr. Sestry)                                                                                          10,0 Kč

 

Náběrové pomůcky jednorázové, sterilní                                                                          50,0 Kč
 

Test na chlamydie z výtěru                                                                                               300,0 Kč

 

Vystavení receptu na lék, pomůcku zdrav. techniky, žádosti 

         o vyšetření, atd., na žádost pacienta                                                                       200,0 Kč

 

Vystavení receptu postkoitální antikoncepce                                                                  100,0 Kč

 

Vystavení receptu antikoncepce pro neregistrované

         pacientky (recept pouze 1x na 3 měsíce)                                                                200,0 Kč

        (neplatí pro ženy registrované u gynekologa, jehož právě zastupuji)

 

UZ-fotografie                                                                                                                       300,0 Kč

Doplňující sonografické vyšetření k preventivní prohlídce (netýká se

        sonografického vyšetření z diagnostických důvodů)                                    400,0 Kč 

                                                                                                                                         

Absence v objednaném termínu vyšetření  (neplatí pro
           omluvenou absenci)                                                                                      200,0 Kč

 

ThinPrepPap (TPP) test (Liquid Based Cytologie - LBC)                                                            500,0 Kč

 

PAP test "sklíčková cytologie"  za úhradu (u pacientek bez pojištění)                         400,0 Kč

 

Doplňující sono + LBC (pouze při preventivní prohlídce)                                             750,0 Kč

 

MOP test za úhradu (u pacientek bez pojištění)                                                            250,0 Kč

 

zavedení IUD  (+ úkony nehrazené pojišťovnami) včetně IUD *                              3500,0 Kč

 

zavedení IUD Mirena (IUS) (+ úkony nehrazené pojišťovnami)                               2500,0 Kč

 

Komplexní vyšetření na žádost pacientky (vstupní,  výstupní

       prohlídky, prohlídky před odjezdem do zahraničí atd.) včetně

      TPPtestu                                                                                                                    2000,0 Kč

 

Výpis z dokumentace na žádost pacientky                                                                    500,0 Kč

 

Vyšetření a sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství                                      1000,0 Kč

 

Dokumentace, náběrové kontejnery, foto počátku gravidity, 

     chlamydiový test                                                                                     1000,0 Kč

 

HPV-typizace                                                                                                                  2000,0 Kč

        

Všechny platby vybírá sestra.                                                                              

 


MUDr. Vladimír Remeš